Montage/ inbouw advies aircocompressoren

Controleer voordat u begint met inbouwen:

1) Of de geleverde airco pomp het juiste type is.

2) De geleverde aircopomp op eventuele (transport) schade.

Extra aandachtspunten:

1) De werkzaamheden aan het aircosysteem mogen enkel door vakbekwame technici worden uitgevoerd die erkend zijn door bijvoorbeeld STEK.

2) De oorzaak van de schade aan de oude compressor moet vastgesteld en verholpen worden. Het probleem ligt meestal niet bij de compressor zelf maar in het aircosysteem. Defecte onderdelen moeten vervangen worden.

3) Indien de olie niet brandschoon is en bij inwendig vervuilde systemen (bijv. slijpsel) moet het complete airco systeem worden gespoeld met ac flush vloeistof om eventuele verstoppingen en slijtage aan de nieuw te monteren compressor te voorkomen. Neem dus altijd een olie monster.

4) Het vervangen van de filterdroger/accumulator en het expansieventiel/orifice tube is noodzakelijk bij het monteren van de nieuwe airco compressor. De filterdroger/accumulator moet als laatste gemonteerd worden. Direct daarna vacumeren en vullen.

5) Controleer voor het monteren of de nieuwe a/c compressor met olie is gevuld. Zie ook punt 9.

6) Voor het vullen van het aircosysteem is het noodzakelijk minimaal 30 minuten te vacumeren.

7) Het aircosysteem alleen over de hoogdrukzijde (D) vullen om vloeistofslag te voorkomen.

8) Schakel het aircosysteem enkele keren aan en uit wanneer een nieuwe a/c compressor is gemonteerd.

9) TIP: Uw airco systeem dient gevuld te worden met de juiste hoeveelheid olie. Bij een gesloten systeem kunt u als volgt de juiste vulhoeveelheid bepalen (geld alleen als uw systeem niet gespoeld wordt): Na het leeg maken van het systeem kunt de afgetapte hoeveelheid olie aflezen/opmeten. Olie aftappen en opvangen van de gedemonteerde oude pomp. Beide hoeveelheden bij elkaar optellen en dat is de hoeveelheid die minimaal toegevoegd dient te worden. LET OP: Te veel olie kan vloeistofslag veroorzaken !!!

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met onze verkoopafdeling.

De informatie in dit document is uitsluitend bedoeld als advies aan onze klanten. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Richtlijnen van de fabrikant hebben te allen tijde voorrang.